نرم افزار حسابداری تراول

شرکت توسعه تراز رادمان یکی از شرکت‌های فعال و پویا در صنعت تولید نرم افزارهای مالی، تولیدی و بازرگانی در ایران بوده که از سال 1392 با آنالیز، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مالی با به کارگیری تکنولوژی‌های روز نرم افزاری و استفاده نمودن از کارشناسان و مشاوران مالی و فراهم سازی زمینه‌های مساعد جهت افزایش سرعت و دقت در تولید محصولات توانسته یک محصول جامع و کامل را به بازار نرم افزار ایران ارائه نماید.